top of page
Hans De Vogt is Interim Credit Manager.p

Hans de Vogt: 

interim credit management expert

en people manager.

Wie is Hans de Vogt?

Welkom! Ik ben Hans, ben 56 jaar en heb meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van credit management en customer journey. Ik ben medeontwerper van de Wanbetalingswetgeving binnen de zorgverzekeringssector en daar verantwoordelijk voor de invoering van TOZO (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)

bij de gemeente Eindhoven.  Mijn expertises zijn:


- Credit management: het volledige ketenproces van risicoweging bij contracteren, 

  factureren, bankincasso, minnelijk interne incasso en externe incasso. 
- Het opzetten van interne incassobureaus

- Het inkopen, verkopen en uitwinnen van “bad debt” portefeuilles

- Bancaire, energie en (zorg)verzekeringen invorderingen

- Conversies naar SAP

Credit management expert en people manager met daadkracht

Een optimaal resultaat bereik je niet alleen, maar met collega's. Ik herken de sterke en zwakke kanten van collega's en ben een people manager die verschillende afdelingen bij elkaar brengt. Zo motiveer ik mensen om doelstellingen op tijd te behalen.

Ik ben specialist in het leidinggeven aan grote groepen mensen zoals 150 FTE om complexe processen zo goed mogelijk te implementeren in grote bedrijven zoals met name (zorg) verzekeraars, telecombedrijven en financiële instellingen waar zonder uitzondering omvangrijke en complexe administratieve processen een belangrijke functie hebben in de bedrijfsuitvoering.

bottom of page